Introduksjon

Tilgjengelighet til offentlig transport er nødvendig for at så mange som mulig skal kunne benytte den, både av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn. Transport utgjør mellom 10 og 20 % av BNP i Europa. Å kunne ha likeverdig tilgang til persontransport er samtidig en forutsetning for å kunne ta utdannelse, arbeid og delta sosiale nettverk. Mange opplever i dag problemer med å benytte offentlig transport på grunn av manglende tilgjengelighet til ett eller flere ledd i reisekjeden.

I denne veilederen finner du sammenfattet alle krav som må oppfylles for at passasjertransport med jernbane og buss skal være universelt utformet.

Vei- og banetransport er for mange en viktig del av reisekjeden og alle ledd i en slik kjede må være universelt utformet og henge sammen, slik at alle skal få likeverdig tilgang til transporten.

Derfor tar veiledningen opp ikke bare nødvendige krav til transportmidlene, men også til infrastrukturen rundt disse, til informasjon og IKT, til utøvelse av transportrelaterte tjenester, brukermedvirkning, anbudsprosesser og annet som berører universell utforming i buss- og banetransport.

Det er også et eget kapittel med relevant lovgivning.

1.1.  Terminologi

 • Buss klasse I: kjøretøy som er innrettet med ståplasser for å gi mulighet for hyppig på- og avstigning (KILDE: Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2001/85/EF, Vedlegg VII).
  • Merknad: Buss klasse I benyttes i bymessige strøk og har hastighet på høyst 70 km/t.
  • Merknad: Omfatter også bussklasse A og leddbusser.
 • Buss klasse II: kjøretøy som hovedsakelig er innrettet med sitteplasser og konstruert for å ta med stående passasjerer i midtgangen og/eller i et område som ikke er større enn det som er avsatt til to dobbeltseter (KILDE: Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2001/85/EF, Vedlegg VII).
  • Merknad: Buss klasse II benyttes som regel i forstadstrafikk og regionkjøring og til tider langrutekjøring og har hastighet på høyst 80 km/t.
  • Merknad: Omfatter også bussklasse B og leddbusser.
 • Buss klasse III: kjøretøy som utelukkende er innrettet med sitteplasser og som i hovedsak brukes for langrutekjøring og turkjøring. (KILDE: Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2001/85/EF, Vedlegg VII).
  • Merknad: Høyest tillatte hastighet er 100 km/t.
 • Infrastruktur – omfatter knutepunkter, byttepunkter og endepunkter, herunder stasjoner, holdeplasser og terminaler, bygninger i tilknytning til buss- og banetransport som benyttes av publikum, automater, IKT og annet.
 • Brukermedvirkning – involvering av de som bruker et produkt eller en tjeneste, i denne sammenheng passasjerer på ferger og hurtigbåter.
 • Informasjon – formidles over høyttaler, monitorer, lydfyr, skilting og annet.
 • Tjenester – kundebehandling overfor passasjerer

1.2.  Avgrensning

Veilederen omfatter passasjertransport som er underlagt konsesjon for et gitt ruteområde og offentlige anskaffelser.

1.3.  Målgruppe

Målgruppen for veilederen er oppdragsgivere og operatører innen buss- og banerelatert passasjertransport.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *